KOOLMONOXIDE- EN ROOKDETECTIE


Bio-energie-installaties leiden tot nieuwe complicaties bij brandpreventie

Op bio-energie-installaties worden vaak grote hoeveelheden ontvlambare brandstoffen opgeslagen, waardoor brandpreventie op dergelijke locaties gecompliceerd is. In pelletsilo’s kan het bijvoorbeeld heel moeilijk zijn een brand te blussen met water vanwege waterabsorptie met als gevolg het zwellen van de brandstofpellets.

Bio-energie-installaties gebruiken Atexon-bescherming door verschillende rook- en gasdetectoren te integreren in vonkdetectiesystemen. U kunt een gebruiksvriendelijk brandpreventiesysteem configureren met slechts één besturingssysteem en reserveaccu.


Voor stoffige silo’s gelden strikte vereisten voor koolmonoxide- en rookdetectoren.

De opstelling van apparatuur in zones die zijn geclassificeerd als gevaarlijk is gecompliceerd. Het gas dat wordt gemeten moet onbelemmerd toegang hebben tot de elektronica van de sensor en het stof in de lucht mag niet interfereren met de werking van de sensor. Atexon-koolmonoxidedetectoren hebben de ATEX-goedkeuring voor Zone 20 met een breed temperatuurbereik waardoor ze kunnen worden gebruikt in slechte weersomstandigheden. Ze zijn ook goedgekeurd onder de normen van de volgende gebieden: VS (UL), Canada (c-UL), Zuid-Amerika (Inmetro) en internationaal (IECEx).

De koolmonoxide- en rookdetectoren worden niet alleen in silo's gebruikt voor branddetectie maar ook in elektrische installaties en kabeltunnels.


Bent u bezorgd over het explosiegevaar in uw bedrijf?
Vraag nu de mening van een expert!