PREVENTIESYSTEMEN BRANDBARE STOFEXPLOSIES


Brandbaar stofexplosiegevaar kan worden verminderd of geëlimineerd door gebruik van een systeem van IEP Technologies. Nagenoeg iedere installatie waar vaste stoffen worden gehanteerd, opgeslagen of verwerkt krijgt tijdens de verwerking te maken met explosiegevaar wanneer deze vaste stoffen worden omgezet in stof. Stofexplosies kunnen zich voordoen en doen zich ook voor bij een groot aantal verschillende materialen, waaronder onder andere: aluminium, cellulose, houtskool, maïs, bloem, fungicides, graan, melkpoeder, farmaceutische producten, plastic, hars, zetmeel en suiker. In het algemeen geldt dat als een materiaal kan branden, het onder de juiste omstandigheden kan en zal exploderen.

Omgevingen voor brandbare gasexplosies zijn te vinden bij processen met betrekking tot transportbanden, verwerking, verpulvering en opslag. Voor elk van deze omgevingen gelden eigen unieke uitdagingen als het gaat om vermindering of eliminering van explosiegevaren.

NFPA-norm inzake brandbare stof

De NFPA 654-norm voor de preventie van brand en stofexplosies bij de vervaardiging, verwerking en hantering van brandbare verpulverde vaste stoffen, bevat uitgebreide richtlijnen over het beheer van stof ter voorkoming van explosies. Dit zijn enkele van de aanbevelingen:

  • minimaliseren van de stofuitlaat van procesapparatuur of ventilatiesystemen;
  • stofopvangsystemen en -filters gebruiken;
  • oppervlakken gebruiken die stofophoping minimaliseren en reinigen vergemakkelijken;
  • toegang verlenen tot alle verborgen ruimtes voor inspectie;
  • regelmatig inspecteren op stofresten in open en verborgen ruimtes;
  • regelmatig stofresten reinigen;
  • reinigingsmethodes gebruiken die geen stofwolken genereren, als er ontstekingsbronnen aanwezig zijn;
  • alleen stofzuigers gebruiken die zijn goedgekeurd voor stofopvang;
  • ontluchtingskleppen uit de buurt van stofgevaarlijke ruimtes plaatsen; en
  • een programma ontwikkelen en implementeren voor het inspecteren, testen, reinigen en beheersen van gevaarlijke stof (bij voorkeur op papier met vastgestelde frequenties en methodes).

Bent u bezorgd over het explosiegevaar in uw bedrijf?
Vraag nu de mening van een expert!