EXPLOSIEBEVEILIGINGSSYSTEMEN

IEP Technologies is wereldwijd koploper als leverancier van uitgebreide explosiebeveiligingssystemen voor stofgevaar. We hebben duizenden volledige explosietests uitgevoerd om meer wetenschappelijk inzicht te krijgen in hoe vlammen zich verspreiden en om onze beveiligingsoplossingen te controleren, waaronder door ATEX gecertificeerde explosiedrukontlasting, vlamloze explosiedrukontlasting, explosieonderdrukkingssystemen, explosie-isolatiesystemen en explosiedetectoren. Onze producten zijn door FM goedgekeurd en voldoen aan de vereisten van ATEX; ook is IEP Technologies de enige leverancier in de sector met ontwerpberekeningshulpmiddelen die voldoen aan de vereisten van ATEX. Dit betekent dat ieder ontwerp waarbij de ontwerpberekeningshulpmiddelen worden gebruikt aan de vereisten van ATEX voldoet.

Explosion Protection

Explosieonderdrukkingssystemen


Een explosieonderdrukkingssysteem bestaat uit drie componenten: een detector, een controle-eenheid en onderdrukker(s). Als er een ontsteking plaatsvindt, breidt de vuurbal zich uit vanuit de ontstekingskern waarbij de drukgolf (veroorzaakt door de temperatuurtoename) aan de vlam vooraf gaat. Explosiedrukdetectoren worden geconfigureerd om binnen milliseconden te reageren op de druk die zich doorgaans opbouwt bij een explosie.

De controle-eenheid voor explosieonderdrukking ontvangt een detectiesignaal van de druksensoren en zendt een ontladingssignaal uit naar de explosieonderdrukker(s). Vervolgens wordt een grote hoeveelheid blusmiddel met hoge snelheid in de beschermende installatie geïnjecteerd door speciaal ontworpen spuitmonden die het blusmiddel verspreiden en de groeiende vuurbal omhullen. Hierdoor wordt de vuurbal snel afgekoeld waardoor verdere verbranding wordt beperkt en de explosiedruk wordt verminderd. In het ontwerp van de meeste explosieonderdrukkingssystemen is ook een chemisch of mechanisch explosie-isolatiesysteem opgenomen om het risico van de verspreiding van vlammen/de explosie naar andere gekoppelde procesapparatuur te verminderen.

Terug naar het stroomdiagram

eSUPPRESSOR™

eSUPPRESSOR™

MEX-3™ Pressure Detector

MEX-3™ Pressure Detector

Static Pressure Detector

Static Pressure Detector

EX-8000 & EX-200 Control Panels

EX-8000 & EX-200 Control Panels

Explosie-isolatiesystemen


Explosie-isolatiesystemen zijn ontwikkeld om een explosie te detecteren in een procesvat en vervolgens een barrière te creëren om het verspreidingsrisico van de vlam/explosie naar andere, hieraan gekoppelde apparatuur te verminderen. Dergelijke verspreiding veroorzaakt vaak een grotere (intensievere) explosie in een gekoppelde installatie dan zou worden verwacht van een enkelvoudige ontsteking in die installatie. Explosie-isolatie is een bewezen methode voor vermindering van het risico op dergelijke grotere explosies en kan kritiek zijn om voldoende risicovermindering van het algehele explosiebeveiligingssysteem te bereiken.

Explosie-isolatie kan worden toegepast op installaties die worden beveiligd door inperkings-, onderdrukkings- of drukontlastingssystemen. Er zijn drie basissoorten explosie-isolatiesystemen:

Chemische isolatie - ontlaadt een explosiebestrijdend middel in het leidingenstelsel dat verspreiding van het vlammenfront onderdrukt en de kans vermindert dat dit gekoppelde apparatuur of installatiezones kan bereiken.
Actieve mechanische isolatie - activeert het openen van een hogesnelheidsklep om een mechanische barrière in de pijplijn te vormen. Mechanische barrières bieden bescherming tegen de verspreiding van vlammen EN druk naar gekoppelde apparatuur. Een controlepaneel en een explosiedetector zijn noodzakelijke onderdelen van dit systeem.
Passieve mechanische isolatie - een in leidingen ingebouwde klep die sluit in reactie op een explosiedrukgolf kan worden gebruikt voor isolatie van gekoppelde leidingen van procesvaten die zijn uitgerust met explosiebeveiliging. Doorgaans zijn er geen extra controlemechanismen of sensoren nodig.

Terug naar het stroomdiagram

Ventex Passive Isolation Valve

Ventex Passive Isolation Valve

IsoFlap™ Passive Isolation Valve

IsoFlap™ Passive Isolation Valve

IsoDisc™ Passive Isolation Valve

IsoDisc™ Passive Isolation Valve

Infrared Detector

Infrared Detector

Explosiedrukontlastingssystemen


Explosiedrukontlasting betreft de bevestiging van een fragmenterend paneel of membraan bovenin of aan de zijkant van procesapparatuur zodat de overdruk van een explosie wordt ontladen in de atmosfeer. Drukontlasting of ontluchting is een bewezen strategie voor explosiebeveiliging waar het veilig kan worden toegepast.

Ontluchten was jarenlang de meest gebruikte strategie voor explosiebeveiliging. Explosiedrukontlasting is nog steeds een werkbare strategie, indien correct gebruikt. Hoewel ontluchten meestal de meest kostenbesparende methode van explosiebeveiliging is, kunnen zich omstandigheden voordoen waarin drukontlasting niet werkbaar is en explosieonderdrukking een betere optie is.

Omdat explosiedrukontlasting als doel heeft om de overdruk bij een explosie weg te nemen voordat de installatie wordt beschadigd, worden de verbrande en onverbrande stof of dampen door de ventilatieopening vrijgegeven. De vuurbal die wegschiet, met een volume dat meestal achtmaal zo groot of groter is dan het volume van de installatie, moet in een veilige ruimte worden ontladen. Hierbij moet worden opgemerkt dat, omdat explosiedrukontlasting alleen de verbrandingsdruk ontlast uit de geventileerde procesvat, er rekening moet worden gehouden met branden na de explosie. Het veiligheidsontwerp van de installatie moet daarom de juiste brandwerende maatregelen bevatten. Daarnaast moet rekening worden gehouden met verspreiding van de explosie door het leidingennet waardoor explosie-isolatie noodzakelijk is.

Terug naar het stroomdiagram Télécharger la brochure

IV8 Flameless Vent

IV8 Flameless Vent

EVN Flameless Vent

EVN Flameless Vent

EXL Flameless Vent

EXL Flameless Vent

Explosion Relief Vents

Explosion Relief Vents

Bent u bezorgd over het explosiegevaar in uw bedrijf?
Vraag nu de mening van een expert!