Explosieonderdrukkers

Een explosieonderdrukkingssysteem bestaat uit drie componenten: (i) een detector, (ii) een controle-eenheid en (iii) onderdrukker(s). Als er een ontsteking plaatsvindt, breidt de vuurbal zich uit vanuit de ontstekingskern waarbij de drukgolf (veroorzaakt door de temperatuurtoename) aan de vlam vooraf gaat. Explosiedrukdetectoren worden geconfigureerd om binnen milliseconden te reageren op de druk die zich doorgaans opbouwt bij een explosie.


eSUPPRESSOR™


De eSUPPRESSOR™ van IEP Technologies is een Explosieonderdrukker met hoge capaciteit voor de onderdrukking van explosies en voor explosie isolatie. De Explosieonderdrukker heeft een binnen de branche unieke elektromechanische werking, omdat hij zonder pyrotechnische apparatuur geactiveerd kan worden. De eSUPPRESSOR heeft standaardopties, zoals drukbewaking, een lockout-tagoutfunctie en led-lampjes die de status van het apparaat aangeven. Een groot voordeel is dat alle beveiligingsfuncties volledig bewaakt worden, iets wat niet mogelijk is bij apparaten die pyrotechnische worden geactiveerd. Het ontwerp en de productie van de eSUPPRESSOR heeft een SIL2-certificering door derden.


PistonFire-onderdrukker


De PistonFire-onderdrukker bestaat uit een opslagcilinder van blusmiddel onder druk en een kleppeneenheid die een stofexplosievaste, weervaste afdichting van de National Electrical Manufacturers Association (NEMA) bevat. De NEMA-afdichting bevat het activeringsmechanisme, een drukschakelaar, drukmeter, vulventiel, OSHA-bewakingsschakelaar en veldbedradingaansluitingen.


E-HRD-onderdrukker


De E-HRD-onderdrukker is ontwikkeld voor installatie op alle soorten vaten, leidingen en buizen voor stof, gassen en hybride mengsels. De onderdrukkingsklep wordt gesloten en verzegeld door een gewelfde schijf en sluitring en vervolgens op druk gebracht met stikstof.


HRD droge chemische blusser


De HRD droge chemische blusser is ontwikkeld voor ontlading van blusmiddel in een kwestie van milliseconden om een beginnende explosie binnen een procesvat te onderdrukken of om verspreiding van vlammen via een gekoppeld leidingennet te blokkeren.


PHRD-onderdrukker

Deze onderdrukkers worden gebruikt voor de onderdrukking van gassen, dampen van oplosmiddelen en ontbrandbare stof.


Bent u bezorgd over het explosiegevaar in uw bedrijf?
Vraag nu de mening van een expert!