Testen van materialen

Het verbrandingsonderzoekscentrum van IEP Technologies gebruikt erkende testmethodes, zoals die worden gepubliceerd door onder andere ASTM, het Ministerie van Vervoer (DOT) in de V.S. en de VN voor het uitvoeren van tests om de verbrandingseigenschappen van uw procesmateriaal te bepalen. Inzicht krijgen in de eigenschappen van uw materiaal is de eerste stap in het ontwerpen van een geschikte beveiligingsoplossing.

   
 • Gegevens explosiviteit stofwolken
  Maximale explosiedruk (Pmax) en explosiviteitssnelheidsconstante (Kst) worden gebruikt om explosiebeveiligingssystemen te ontwikkelen, waaronder systemen voor explosiedrukontlasting, explosie-isolatie en explosieonderdrukking.

 • Minimale explosieve concentratie (MEC)
  MEC kan worden gebruikt als een element van een verbrandingsrisicobeoordeling waarbij rekening wordt gehouden met alle factoren die relevant zijn voor een beoordeling van de explosie en het brandgevaar van een bepaald proces.

 • Beperkte zuurstofconcentratie (LOC)
  LOC-stof kan een rol spelen bij de ontwikkeling van brand- en explosiepreventie en beveiligingsstrategieën waarbij inert gas wordt gebruikt om de concentratie zuurstof in een procesruimte te verminderen.

 • Minimale ontstekingsenergie (MIE)
  De MIE van een stofwolk wordt vooral gebruikt om de kans op ontsteking tijdens verwerking en hantering te beoordelen. De kans op ontsteking wordt gebruikt om te beoordelen in hoeverre er voorzorgsmaatregelen nodig zijn, bijvoorbeeld een explosiepreventiesysteem.

 • Ontstekingstemperatuur van een stofwolk (MIT)
  De MIT-wolkprocedure meet de minimumtemperatuur waarop een bepaalde stofwolk uit zichzelf ontbrandt wanneer deze wordt blootgesteld aan lucht die wordt verhit in een oven bij plaatselijke atmosferische druk.

 • Ontstekingstemperatuur van een stoflaag op hete oppervlakken (MIT)
  MIT-laag meet de minimumtemperatuur waarop een stofwolk zichzelf verhit. Deze stofontstekingseigenschap kan worden gebruikt als een element van brandrisicobeoordeling waarbij rekening wordt gehouden met alle relevante factoren.

 • Ontsteking door zelfverhitting
  Dit is een procedure om de gevoeligheid te beoordelen van bulkstof om spontaan te ontsteken wanneer deze wordt blootgesteld aan een verhitte omgeving.


Bent u bezorgd over het explosiegevaar in uw bedrijf?
Vraag nu de mening van een expert!