COMPONENTEN VOOR EXPLOSIEBEVEILIGINGSSYSTEMEN


Componenten

Of het beste explosiebeveiligingssysteem nu onderdrukking, ventilatie of isolatie is, IEP Technologies biedt de juiste producten voor uw behoeften. Onze systeemcomponenten worden onderworpen aan rigoureuze externe tests voor goedkeuring van onder andere ATEX en NFPA. Omdat ieder explosiegevaar zijn eigen problemen heeft, bieden we verschillende soorten explosiedetectoren, controle-eenheden en onderdrukkers om het ontwerp van het beveiligingssysteem op iedere afzonderlijke toepassing af te stemmen.

CONTROLE-EENHEDEN

 • Enkele zone (EX 100.1/200) en multi-zone (EX-8000 controle-eenheid)
  Enkele zone (EX 100.1/200) en multi-zone (EX-8000 controle-eenheid)

  Een controle-eenheid werkt op basis van een microprocessor en heeft zowel regel- als controlefuncties. De eenheid bestaat uit controle- en batterijoplaadcircuits, netvoeding en een voorpaneel met regel- en indicatiefuncties die zichtbaar zijn via een krasbestendig venster. De eenheid is verpakt in een behuizing die is ontwikkeld voor optimale weerstand tegen stofvervuiling en weersomstandigheden. De toegang tot de terminal is met zorg ontwikkeld voor eenvoudige installatie.

  Alle signalen afkomstig van de explosiedruk- of vlamsensoren worden door de controle-eenheid geregistreerd, getest en geëvalueerd. De monitoring- en activeringsleidingen worden voortdurend gecontroleerd op schade aan de bedrading, aardestoring en kortsluiting. Daarnaast zorgt een automatisch zelftestsysteem ervoor dat alle belangrijke functies van de controle-eenheid elektronisch worden gecontroleerd. Deze controle-eenheden bieden zowel relaiscontacten bij problemen voor procesvergrendeling als alarmrelaiscontacten voor melding indien een systeemactivering plaatsvindt.

  Gegevensblad enkele zone downloaden
  Gegevensblad multi-zone downloaden

DETECTIE

 • SmartDS dynamisch detectiesysteem
  SmartDS dynamisch detectiesysteem

  Dynamische meetcellen in de detector detecteren veranderingen in druk. Als de voorgeprogrammeerde drukwaarden worden overschreden, reageert de detector binnen microseconden om alarm te slaan. De MEX-detector heeft maximaal twee keramische sensoren binnen een enkele, vaste behuizing. Dit is de enige detector met uitvoer op basis van algoritmes en besluitvormingslogica op basis van volledige explosietests, specifieke kennis en toepassingservaring. De uitvoer en beslissingslogica zorgen voor de hoogste detectiebeveiliging door de evaluatie van het verschil tussen de toename van explosiedruk en procesdrukvariaties. De keramische celsensoren maken de detector bestendiger tegen mechanische schade en corrosieve stof, gassen en vloeistoffen. De MEX-detector kan door middel van een veldterminalkast (‘FAB’) worden aangesloten op verscheidene controle-eenheden.

  De concurrerende voordelen van de MEX-detector zijn onder andere:

  Dynamische drukdetectie gebaseerd op het typische tijdsprofiel van druktoename geassocieerd met beperkte explosie-incidenten. Dit betekent een aanzienlijke verhoging van de immuniteit tegen valse alarmen en detectiebeveiliging.

  Gebruikt twee drukdetectiecellen voor betere detectiebeveiliging en redundantie.

  Op locatie programmeerbare eenheid om in te spelen op een reeks gevaren en procesomstandigheden. Heeft zowel een geschiedenisbuffer voor het programmeringsinstelpunt tijdens de inbedrijfstelling als een diagnose van het incident na activering.

  Het gegevensblad downloaden

 • Statische drukdetector
  Statische drukdetector

  Statische drukdetectoren worden gebruikt in stabiele processen die slechts één drempelwaarde hebben (waarop de detector wordt geactiveerd). De detector is op locatie afstelbaar en is goedgekeurd door FM. Deze detectoren worden meestal in paren aangebracht met steunen voor vibratie-isolatie om het risico van een vals alarm door een fout van de operator te minimaliseren. Statische drukdetectoren zijn betrouwbaar en hebben hun nut bewezen.

  Het gegevensblad downloaden

 • Infrarode en ultraviolet infrarode detectoren
  Infrarode en ultraviolet infrarode detectoren

  Optische detectoren zijn onder andere infrarode (‘IR’) en ultraviolet infrarode (‘UV-IR’) detectoren die worden geïntegreerd in explosiepreventiesystemen voor specifieke toepassingen. De IR-detector wordt meestal gebruikt in gekoppelde leidingenstelsels voor stofverwerkingssystemen. De UV-IR-detector wordt gebruikt in beveiligingssystemen voor brandbaar gas of damp, zoals vulruimtes voor spuitbussen en chemische opslagruimtes.

  Gegevensblad IR-13 downloaden
  Gegevensblad UV/IR downloaden

ONDERDRUKKERS

 • e-Suppressor™
  e-Suppressor™

  De eSUPPRESSOR™ van IEP Technologies is een Explosieonderdrukker met hoge capaciteit voor de onderdrukking van explosies en voor explosie isolatie. De Explosieonderdrukker heeft een binnen de branche unieke elektromechanische werking, omdat hij zonder pyrotechnische apparatuur geactiveerd kan worden. De eSUPPRESSOR heeft standaardopties, zoals drukbewaking, een lockout-tagoutfunctie en led-lampjes die de status van het apparaat aangeven. Een groot voordeel is dat alle beveiligingsfuncties volledig bewaakt worden, iets wat niet mogelijk is bij apparaten die pyrotechnische worden geactiveerd. Het ontwerp en de productie van de eSUPPRESSOR heeft een SIL2-certificering door derden.

  Zodra een explosie wordt gedetecteerd, verstuurt de controle-eenheid voor explosiebescherming een activeringssignaal naar het ventielmechanisme van de eSUPPRESSOR. Door het geavanceerde activeringsmechanisme opent de ventielflap razendsnel (minder dan 10 ms) waardoor het blusmiddel meteen door het sproeisysteem naar het beschermde volume wordt verspreid.

  Het gegevensblad downloaden

 • Pistonfire II-onderdrukker
  Pistonfire II-onderdrukker

  De PistonFire-onderdrukker bestaat uit een opslagcilinder van blusmiddel onder druk en een kleppeneenheid die een stofexplosievaste, weervaste afdichting van de National Electrical Manufacturers Association (NEMA) bevat. De NEMA-afdichting bevat het activeringsmechanisme, een drukschakelaar, drukmeter, vulventiel, OSHA-bewakingsschakelaar en veldbedradingaansluitingen. De NEMA-afdichting is volledig verzegeld met een schroefdeksel en een explosievaste, snel ontkoppelbare connector voor eenvoudige aansluiting op veldbedrading. Wanneer een beginnende explosie wordt gedetecteerd, ontvangt de onderdrukker een activeringssignaal. Het activeringsmechanisme begint binnen milliseconden met de snelle ontlading van het droog-chemisch blusmiddel onder druk in de beschermende ruimte.

  De concurrentievoordelen zijn onder andere:

  Goedgekeurd door DOT en TC (Transport Canada) – onder druk gezet en getest op lekkage in de fabriek en verzonden naar klantlocatie, versus onder druk gezet en getest op lekkage op klantlocatie

  Gemonitorde en verankerde lagedrukschakelaar conform de nieuwste versie van NFPA 69

  Niet-explosieve initiatoren, veilig te hanteren (geen ATF- of VN-beperkingen)

  OSHA lock-outplaat conform de nieuwste versie van NFPA 69

  Spuitmonden kunnen op locatie worden geïnspecteerd (NFPA 69) versus verwijdering van of toegang tot de container door andere bedrijven

  Het gegevensblad downloaden

 • E-HRD-onderdrukkers
  E-HRD-onderdrukkers

  De E-HRD-onderdrukker is ontwikkeld voor installatie op alle soorten vaten, leidingen en buizen voor stof, gassen en hybride mengsels. De onderdrukkingsklep wordt gesloten en verzegeld door een gewelfde schijf en sluitring en vervolgens op druk gebracht met stikstof. De activeringen bevinden zich onder de gewelfde schijf en bestaan uit een ontsteker en een lading voor het doorsnijden van leidingen. De lading voor het doorsnijden van leidingen snijdt binnen ongeveer 1,5 milliseconde een gegroefd gat van ongeveer 300 graden rondom de gewelfde schijf. Wanneer de gewelfde schijf is uitgesneden, drukt de stikstof de schijf omlaag en wordt de hele doorsnede benut voor de uitstroom van het bluspoeder. Gebruik van het bluspoeder is optimaal door een speciaal spuitkopsysteem.

  Het gegevensblad downloaden

 • PHRD-onderdrukker
  PHRD-onderdrukker

  Deze onderdrukkers worden gebruikt voor de onderdrukking van gassen, dampen van oplosmiddelen en ontbrandbare stof. De onderdrukkers ontladen op hoge snelheid blusmiddel dat een explosieve vlam in het beginstadium onderdrukt en daarmee voorkomt dat de druk tot gevaarlijke waarden toeneemt.

  Een cilindervormige container van gelegeerd staal gevuld met 3 kg, 4 kg of 16 kg bluspoeder en op druk gebracht tot 60 bar (880 psi) met droge stikstof. Binnenin de flens zit een door een balk ondersteunde scharnierklep die is afgesloten met een grendel. Niet-explosieve aandrijvingen met een hoekmeter en twee zuigers worden gebruikt om hem te openen. Wanneer de aandrijvingen worden geactiveerd door middel van een elektrische impuls vanuit de aangesloten regeleenheid, bewegen de zuigers de grendel waardoor de klep opent. Door de stikstof wordt het blusmiddel vervolgens op hoge snelheid via de verspreidingseenheid in het beschermde gedeelte gespoten.

  Het gegevensblad downloaden

ISOLATIEMIDDELEN

 • Hogesnelheidsisolatieklep
  Hogesnelheidsisolatieklep

  De hogesnelheidsisolatieklep is een oplossing voor vitale explosie-isolatietoepassingen. De klep zorgt in milliseconden voor een mechanische barrière binnen een pijplijn. De hogesnelheidsisolatieklep heeft een roestvrijstalen frame met daarin een roestvrijstalen kleppoort. De klep is ontwikkeld voor weerstand tot een drukgolf van 150 Psi van een explosieve verbranding zonder vervorming. Sluiting gebeurt in een kwestie van milliseconden door snelle neerslag van stikstof in de zuigermotor. De stikstof wordt geleverd door een fles met hogesnelheidsontlading van IEP Technologies. Detectie wordt uitgevoerd door een explosiedruksensor van IEP Technologies. De detector wordt gemonitord door een controle-eenheid van IEP Technologies die voorziet in supervisie, alarm, systeemactivering en afsluiting van processen. De klep wordt normaal toegepast voor explosie-isolatie op stofafscheiders, molens, ventilatoren, dampopvanglijnen, drogers en andere aan elkaar gekoppelde procesapparatuur.

  Het gegevensblad downloaden

 • IsoFlap™ passieve isolatie - vlotterafsluiter
  IsoFlap™ passieve isolatie - vlotterafsluiter

  Explosiedrukontlasting is voor procesapparatuur die buiten of dichtbij een buitenmuur is bevestigd een goede beschermingsmethode. Om echter de verderop in het proces gebruikte apparatuur te beschermen, is het van vitaal belang dat de beveiligingsmethode een middel bevat om de verspreiding van vlammen en brandend materiaal te beperken. Dit kan worden gedaan door gebruik van ofwel een actief isolatiesysteem (chemisch of mechanisch) of een passieve isolatieklep. De passieve explosie-isolatieklep is een apparaat dat zelf in werking treedt en een mechanische barrière vormt om de verspreiding van vlammen en brandende materialen naar verdere procesapparatuur te beperken. De passieve isolatieklep heeft voor dit soort klep unieke functies, waaronder een accumulatiesensor, een slijtagesensor en een interfacepaneel.

  Download het productinformatieblad

 • VENTEX passieve isolatie - vlotterafsluiter
  VENTEX passieve isolatie - vlotterafsluiter

  Explosiedrukontlasting is voor procesapparatuur die buiten of dichtbij een buitenmuur is bevestigd een goede beschermingsmethode. Om echter de verderop in het proces gebruikte apparatuur te beschermen, is het van vitaal belang dat de beveiligingsmethode een middel bevat om de verspreiding van vlammen en brandend materiaal te beperken. Dit kan worden gedaan door gebruik van ofwel een actief isolatiesysteem (chemisch of mechanisch) of een passieve isolatieklep. De passieve explosie-isolatieklep is een apparaat dat zelf in werking treedt en een mechanische barrière vormt om de verspreiding van vlammen en brandende materialen naar verdere procesapparatuur te beperken.

DRUKONTLASTING & VLAMLOZE DRUKONTLASTING

 • IV8 Vlamloze explosiedrukontlasting
  IV8 Vlamloze explosiedrukontlasting

  De IV8 vlamloze explosiedrukontlasting biedt een bescherming tegen explosies in procesvaten die zich in een gebouw of in gebieden bevinden,
  waarbij een standaard explosiedrukontlasting niet veilig kan worden gebruikt. Voor deze toepassingen werken vlamloze explosiedrukontlastingen vaak het beste. Als een explosie plaatsvindt, gaat de interne breekplaat open en ventileert deze de overdruk en vlammen van de explosie via een vlamdover naar de buitenzijde van het procesvat terwijl de hete gassen worden afgekoeld en de vlammen worden gedoofd. De IV8 gebruikt een roestvrijstalen breekplaat en een vlamdovend metalen gaas die in een duurzaam gecoate koolstofstalen frame zijn geïntegreerd. Met de ingebouwde sensor voor een ventilatie actie kan het personeel van de installatie direct

  Het gegevensblad downloaden

 • EVN Vlamloze explosiedrukontlasting
  EVN Vlamloze explosiedrukontlasting

  Veel procesvaten bevinden zich binnenin een gebouw of een andere ruimte waar standaard explosiedrukontlasting niet veilig kan worden toegepast. Voor deze toepassingen is vlamloze explosiedrukontlasting mogelijk de beste beveiligingsoplossing. De vlamloze explosiedrukontlasting bestaat uit een ontluchtingsapparaat met een geïntegreerde vlamstopper. Wanneer zich een explosie voordoet, opent het ontluchtingsapparaat zich en stuurt de ontluchte explosie door de vlamstopper, waar de gassen worden gekoeld terwijl ze door het vlamstoppermateriaal gaan waardoor de vlammen niet worden uitgestoten naar omliggende ruimtes. De geïntegreerde elektronische regelingen houden het personeel op de hoogte van de status van het systeem.

  Het gegevensblad downloaden

 • Explosiedrukontlastingspanelen
  Explosiedrukontlastingspanelen

  De explosiedrukontlastingspanelen van IEP Technologies zijn ontwikkeld om schade aan procesvaten, leidingen en andere industriële structuren te minimaliseren in het geval van een explosieve verbranding van brandbare materialen. Dit zijn ontluchtingsmiddelen die zijn ontwikkeld om bij een bepaalde vooraf ingestelde druk te breken, waardoor de vuurbal en de druk van een explosieve verbranding kunnen worden ontlucht naar een veilige ruimte. Deze zeer efficiënte ontlastingspanelen passen in de wanden en soms in het dak van een procesvat en zijn verkrijgbaar in verscheidene maten, configuraties, ratings en materialen afgestemd op specifieke toepassingen. Ontlastingspanelen kunnen rechthoekig, rond, gewelfd of plat zijn. Opties zijn onder andere geïsoleerde ontlastingspanelen en breeksensoren die aangeven dat een ontlastingspaneel is gebroken.

  Het gegevensblad downloaden


Bent u bezorgd over het explosiegevaar in uw bedrijf?
Vraag nu de mening van een expert!