DE AEROSOLENSECTOR

De vul- en ophaalruimtes waar containers worden gevuld met aerosolen of waar aerosolen worden opgehaald, vormen het grootste explosiegevaar in de aerosolensector. Er bestaat risico voor de persoonlijke veiligheid van de mensen die in deze ruimtes werken. Zelfs een kleine hoeveelheid vrijgekomen brandbare dampen die in de buurt van een ontstekingsbron komt, kan een explosie veroorzaken. De primaire detectiemethode is hogesnelheidsvlamdetectie gecombineerd met een explosie-onderdrukkingssysteem, preventiemethodes, ventilatie, gasdetectie en schadebeperkende bouw. In het onderdrukkingssysteem wordt een ontladingstechniek gebruikt met een hoge capaciteit op basis van water.


Een gepast explosiebeveiligingssysteem kiezen

Er zijn drie soorten basissystemen voor de bescherming tegen explosies: ventilatie, isolatie en onderdrukking. Volg het stroomdiagram om een beeld te krijgen van de oplossing die voor u geschikt is.


Bent u bezorgd over het explosiegevaar in uw bedrijf?
Vraag nu de mening van een expert!