DE CHEMISCHE INDUSTRIE

In de chemische industrie wordt een groot aantal materialen, waaronder olie, aardgas, lucht, water, metalen en mineralen, omgezet in meer dan 70.000 verschillende producten. Het kenmerkende van deze sector is de verwerking van materialen met een groot aantal explosieniveaus. Deze materialen ontvlammen snel en hebben vaak een lage ontstekingstolerantie. Wanneer brandbare dampen zich mengen met stof ontstaat een unieke situatie waarin het mengsel kan worden ontstoken door elektrostatische ontlading, mechanische oververhitting of chemische reactie.


Een gepast explosiebeveiligingssysteem kiezen

Er zijn drie soorten basissystemen voor de bescherming tegen explosies: ventilatie, isolatie en onderdrukking. Volg het stroomdiagram om een beeld te krijgen van de oplossing die voor u geschikt is.


Bent u bezorgd over het explosiegevaar in uw bedrijf?
Vraag nu de mening van een expert!