ELEKTRICITEIT en ENERGIE

Beveiliging tegen explosies in de elektriciteits- en energiesector is meestal gericht op fabrieken waarin ethanol, steenkool en biobrandstoffen wordt geproduceerd. De meeste ethanol wordt geproduceerd uit zetmeel of op suiker gebaseerde gewassen door verwerking met droogmolens waarbij maïs tot bloem wordt vermalen en wordt gefermenteerd tot ethanol. In het gehele verwerkingsproces bestaat explosiegevaar. De productie van steenkool genereert explosieve stof in het transportproces en bij de vermaling van grove steenkool tot fijnere producten. Bij biobrandstoffen is het nodig grotere organische deeltjes of celluloseproducten te drogen, deze vervolgens te vermalen tot fijnere deeltjes en de stofdeeltjes en pellets te transporteren. Al deze processen kunnen explosiegevaar vormen.

Een gepast explosiebeveiligingssysteem kiezen

Er zijn drie soorten basissystemen voor de bescherming tegen explosies: ventilatie, isolatie en onderdrukking. Volg het stroomdiagram om een beeld te krijgen van de oplossing die voor u geschikt is.


Bent u bezorgd over het explosiegevaar in uw bedrijf?
Vraag nu de mening van een expert!