VOEDSEL en GRANEN

De voedsel- en graansector produceert grote hoeveelheden brandbare stof. Daarnaast vormen de producten die worden verwerkt tot fijne deeltjes – bijvoorbeeld zetmeel en suiker – een voortdurende explosiedreiging. De KST-waarden verschillen over een heel breed spectrum. Ook bestaan er speciale problemen bij explosiebeveiligingssystemen die moeten worden geïnstalleerd volgens specifieke installatieprocedures, zodat zij voldoen aan sanitaire vereisten voor producten zoals voedseladditieven en poedermelk.

Een gepast explosiebeveiligingssysteem kiezen

Er zijn drie soorten basissystemen voor de bescherming tegen explosies: ventilatie, isolatie en onderdrukking. Volg het stroomdiagram om een beeld te krijgen van de oplossing die voor u geschikt is.


Bent u bezorgd over het explosiegevaar in uw bedrijf?
Vraag nu de mening van een expert!