Flashdrogers


Toepassing

Flashdrogers worden gebruikt om vochtige materialen zoals zetmeel te drogen. Het te drogen materiaal wordt in een hete luchtstroom gebracht die wordt gegenereerd door een olie- of gasgestookte verwarmer. Het product wordt gedroogd terwijl het door de buis van de droger wordt gevoerd. Deze buis eindigt in een bank van cyclonen of andere afscheiders die het gedroogde product uit de luchtstroom halen. Secundaire afscheiders zoals stofafscheiders kunnen ook worden gebruikt.

Gevaar

Als het materiaal dat wordt verwerkt brandbaar is, dan is het stof dat daarbij vrijkomt wellicht explosief. Bij flashdrogers wordt het verwerkte materiaal gevoeliger voor ontbranding naarmate het door de droger gaat en zijn vochtigheid verliest. De minimale ontbrandingsenergie van het gedroogde product kan zo laag zijn dat het risico bestaat op ontbranding door statische ontlading. Tevens kan materiaal dat aan de wanden van de droger blijft vastzitten genoeg energie absorberen om uit zichzelf te ontbranden. De daaropvolgende explosieve verbranding genereert hoge vlamsnelheden en produceert in hoog tempo een destructieve druk die oploopt vanwege de geometrie van de buis.

Overwegingen voor een beveiligingssysteem

Beveiligingssystemen voor flashdrogers moeten zorgen voor afdoende middelenconcentraties tijdens het hele verwerkingsproces. Als cyclonen worden gebruikt, moet ook worden gezorgd voor gladde binnenwanden om de luchtscheiding efficiënt te houden. De onderdrukkingssystemen van IEP Technologies gebruiken daarom geen uitsteeksels in het proces en bevatten waar nodig ingebouwde sproei-installaties voor de verspreiding van blusmiddel.

Beschrijving van het beveiligingssysteemIn een explosieonderdrukkingssysteem voor flashdrogers worden op verschillende plekken op de drogerdoorvoer en op ieder luchtscheidingsapparaat explosiedrukdetectoren aangebracht. Deze detecteren de drukbeweging van een dreigende explosie en zenden een signaal naar het controlepaneel. De controle-eenheid activeert blusapparaten met grote bluscapaciteit en sluit tegelijkertijd het proces af. De blusapparaten zijn gebouwd voor de snelle ontlading van blusmiddel, de onderdrukking van de vuurbal voordat de maximale druk is bereikt en beperking van de verspreiding van de vlammen. De blusapparaten die op de luchtscheiders zijn bevestigd onderdrukken ook de vuurbal en beperken de verspreiding van explosies naar apparatuur die hieraan gekoppeld is.


Bent u bezorgd over het explosiegevaar in uw bedrijf?
Vraag nu de mening van een expert!