Graanelevatoren


Probleem

Het eerste probleem is om te voorkomen dat een explosieve verbranding in het voorste gedeelte of de opslagruimte van een graanelevator zich via de poten van de elevator snel verspreidt naar omringende apparatuur. Het tweede probleem is om een milieuvriendelijk middel te gebruiken dat zowel de mensen als het gebouw beschermt tegen verwoesting door een ongecontroleerde explosie.

Toepassing

Het X-PAC III-beveiligingssysteem voor graanelevatoren is een kostenbesparende oplossing voor het explosiegevaar dat bestaat voor graanelevatoren. Explosiebeveiligingssystemen zijn geschikt voor de bescherming van de poten van graanelevatoren waarin grote hoeveelheden ruwe graan worden verwerkt, conform de NFPA 61-norm voor de preventie van brand en stofexplosies in de landbouw en in levensmiddelverwerkende fabrieken [Prevention of Fires and Dust Explosions in Agricultural and Food Processing Facilities]. Het X-PAC III-systeem biedt een aanzienlijk voordeel ten opzichte van elevatorpoten met ontluchting door gebruik van explosie-isolatieblussers op de inlaattrechters van de elevator en de stofafzuigleidingen. Isolatieblussers beperken de verspreiding van explosies naar gekoppelde apparatuur waar verwoestende secundaire explosies kunnen plaatsvinden. Dit is vooral van belang voor elevatoren die de hoofdsilo’s voor graanopslag voeden.

BeschrijvingHet X-PAC III-systeem bevat EX 200TM-regeleenheden en vier soorten apparaten die op de elevator zijn gemonteerd. Dit zijn de detector-bluseenheid, de bluseenheid, de kanaalisolatie-eenheid en de afsluitdetector. Ieder apparaat heeft een stalen frame voor installatie op de elevator. De kanaalisolatie-eenheid is uitgerust met een flexibele slang voor bevestiging op een stofafzuigleiding. Er wordt doorgaans gezorgd voor afzonderlijke beveiligingszones voor de elevatorkop en -opslagruimte. Als een explosieve verbranding wordt gedetecteerd, ontladen de blussers binnen die zone het blusmiddel DuPont FE-25TM in het proces. Tegelijkertijd begint de EX 200-regeleenheid met het afsluiten van het proces en activeert een alarm.


Bent u bezorgd over het explosiegevaar in uw bedrijf?
Vraag nu de mening van een expert!