Molens en vergruizers


Toepassing

Maaltoepassingen omvatten een groot aantal verschillende soorten apparatuur. Meestal gaat het materiaal via een inlaatkanaal naar het midden van de molen, vanwaar het naar de zijkanten wordt geworpen op tegenover elkaar liggende overlappende pennen of mechanisch tot kleinere deeltjes wordt gemalen. De botsingen tussen de deeltjes, of tussen de deeltjes en het metaal, zorgen voor een fijn materiaal dat wordt gestort in een ontvangende container. Dit kan mechanisch gebeuren door middel van een transportband, pneumatisch of door het laten vallen met behulp van zwaartekracht.

Gevaar

Maalsystemen vormen een specifiek gevaar. Behalve dat ze fijne materialen produceren, leveren de bewegende onderdelen en de energie die vrijkomt tijdens de bewerking ook een potentieel voor ontsteking op. Naast de intern gegenereerde ontstekingsbronnen kan vreemd materiaal in de invoerstroom zorgen voor vonken door botsingen. Slechts enkele van deze vreemde materialen, zoals zwerfmetaal, worden verwijderd door de magnetische afscheiders die doorgaans in molens worden geïnstalleerd. Hoewel veel molens zo zijn ontworpen dat ze de dynamische druk van een interne explosieve verbranding kunnen weerstaan, kunnen aangrenzende apparatuur en kanaalstructuren kwetsbaar zijn voor de hevige effecten van de verspreiding van een explosie.

Beschrijving van het beveiligingssysteem

De nabijheid van de molen en de ontvangende installatie maakt het vaak praktisch gezien handiger om ze in een enkele beschermende zone te plaatsen. Grotere systemen kunnen worden verdeeld over verschillende zones die los van elkaar beschikken over individuele explosieonderdrukking. Explosiedrukdetectoren worden zowel op de molen als op de ontvangende installatie bevestigd. Ze detecteren de drukbeweging van een dreigende explosie. Vaak worden ook infrarood detectoren gebruikt voor molens die gemalen materialen pneumatisch vervoeren. De detectoren zenden een signaal uit naar een controlepaneel dat blusapparaten met grote bluscapaciteit activeert en tegelijkertijd het proces afsluit. De blusapparaten die op de molentrechter en opvanginstallatie zijn bevestigd, zijn ontworpen om de vuurbal te onderdrukken voordat de maximale druk is bereikt. De isolatieblusser met slang op de kanaalinvoer en de isolatieblusser met sproeikop op het transportkanaal verspreiden blusmiddel om de doorgang van vlammen te beperken.


Bent u bezorgd over het explosiegevaar in uw bedrijf?
Vraag nu de mening van een expert!