Pneumatisch transport


Probleem

Pneumatische transportsystemen vervoeren allerlei soorten brandbare producten van verschillende afmetingen waarvan de concentraties stof en dampen doorgaans hoog genoeg zijn om verbranding te veroorzaken. Het explosierisico varieert per product, productconcentratie en luchtstroomsnelheid.

Hoewel er nauwelijks ontstekingsbronnen zoals elektrostatische ontlading binnen het leidingennet van het transportsysteem voorkomen, kunnen deze systemen vlammen of brandende materialen vervoeren die in andere ruimtes van de verwerkingsinstallatie zijn gegenereerd. Als deze ontstekingsbronnen ongehinderd over het transportsysteem worden vervoerd, is een explosie vroeg of laat verzekerd.

Er is dan een systeem nodig dat de ontstekingsbron op ieder punt op de route van de pneumatisch transportband kan detecteren en onderdrukken.

De oplossing

Explosiebeveiligingssystemen van IEP Technologies bieden een kostenbesparende manier om verspreiding van een vuurbal van het ene proces naar het andere te voorkomen. Dit systeem maakt gebruik van drukdetectoren of infrarode detectoren op belangrijke punten op de route van de transportband. Als ontbranding plaatsvindt, ontladen onderdrukkers met een hoge capaciteit (HRD) een explosiebestrijdend middel in de gevarenzone, waardoor de explosie wordt onderdrukt en een dreigende explosie in aangrenzende apparatuurwordt voorkomen. De betrouwbare systemen van IEP Technologies zijn ontworpen voor de beveiliging van transportsystemen die van alles vervoeren, van steenkool tot levensmiddelen.


Bent u bezorgd over het explosiegevaar in uw bedrijf?
Vraag nu de mening van een expert!