Procesisolatie


Gevaar

NFPA 654 vereist dat isolatie van explosieve verbranding wordt overwogen om de verspreiding van vlammen tussen met elkaar verbonden apparatuur te stoppen. Echter, veel apparaten worden geïnstalleerd zonder dit essentiële element. Neem het onderstaande voorbeeld. Er wordt een stofafscheider geïnstalleerd die een explosiedrukontlastingspaneel heeft. Als de afscheider bovenop een dak wordt gemonteerd, wordt een explosie in de atmosfeer ontlucht. Zonder een isolatiebarrière kan de vlam zich echter op hoge snelheid verspreiden van de afscheider naar de hieraan gekoppelde installaties en leiden tot verwoestende secundaire explosies. Het eenvoudigweg ontluchten van gekoppelde apparatuur is niet afdoende vanwege de enorme ontstekingsbron en drukopbouw bij de verspreiding van explosies.

Mechanische afsluitklep

IEP Technologies biedt zowel passieve als actieve isolatieoplossingen voor explosies om de verspreiding van vlammen te beperken. De passieve explosie-isolatieklep is een apparaat dat automatisch in werking treedt en een mechanische barrière vormt om de verspreiding van vlammen en brandende materialen tussen aan elkaar gekoppelde apparatuur te beperken. Een actieve hogesnelheids-isolatieklep sluit snel om een mechanische barrière op te werpen die de verspreiding van een explosieve verbranding beperkt. De klep is ontworpen om de volle druk van een explosieve verbranding van een afgesloten installatie te weerstaan. Deze optie wordt vaak gekozen om gekoppelde installaties van geringe sterkte te isoleren van zich verspreidende explosieve verbrandingen wanneer productverontreiniging kan optreden. De explosiedrukdetectoren gemonteerd op de installatie detecteren de drukbeweging van een dreigende explosie. De detectoren zenden een signaal uit naar een controlepaneel dat de snelle isolatieklep activeert en tegelijkertijd het proces afsluit.

Chemische isolatie

Isolatiebarrières voor chemische explosies van IEP Technologies worden op dezelfde manier geactiveerd als de hierboven beschreven snelle isolatieklep. Als reactie op het activeringssignaal ontladen zij snel blusmiddel in het kanaal, waardoor de verspreiding van vlammen en brandende materialen naar de gekoppelde procesapparatuur wordt beperkt. In een groot kanaal wordt het blusmiddel verspreid in buizen van 7,5 cm (3 inch). Bij een klein kanaal wordt een slang van 2,5 cm (1 inch) aangesloten op een met een klem bevestigde verdeelkop die zorgt voor de aanvoer van het blusmiddel.


Bent u bezorgd over het explosiegevaar in uw bedrijf?
Vraag nu de mening van een expert!