Sproeidrogers


Toepassing

In een standaard sproeidrogersysteem wordt organisch, waterachtige slib via een sproeikop de droger ingespoten. Terwijl de verstoven wolk van materiaal door de zwaartekracht naar beneden valt, wordt hij gedroogd door een binnenkomende stroom hete lucht. Het gedroogde materiaal verlaat het trechtergebied waar het verder kan drogen of worden gekoeld door een wervelbeddroger/koeler voordat het een stofafscheider binnengaat, zoals een stofopvanger of een cycloon (zoals getoond). Er kunnen meerdere afscheiders worden gebruikt.

Gevaar

Een sproeidrogersysteem krijgt meestal te maken met een enorme hoeveelheid potentieel explosief materiaal. Hoewel het materiaal de droger binnengaat als een vochtige spray, droogt het snel en wordt dan gevoeliger voor ontsteking. Deze ontsteking kan worden veroorzaakt door binnenkomende, brandende deeltjes van een verwarming op gas of olie die temperaturen kunnen bereiken van rond 260 °C (500 °F). Ontsteking kan ook optreden door elementen die voorafgaand in het proces zijn gebruikt en door zelfontbranding van materiaal binnenin de droger.

Overwegingen voor een beveiligingssysteem

Beveiligingssystemen voor droogsystemen moeten zorgen voor gladde binnenwanden van de installatie. Dit is om ophoping van materiaal te voorkomen en voor een efficiënte werking van de droger en de cycloon. De onderdrukkingssystemen van IEP Technologies zorgen hiervoor door het gebruik van sproei-installaties voor de verspreiding van blusmiddelen.

Beschrijving van het beveiligingssysteem

Droogsystemen bestaan meestal uit twee gedeelten. Het eerste gedeelte droogt het materiaal. Het tweede gedeelte scheidt het droge materiaal van de luchtstroom. Daarom is het gebruikte explosieonderdrukkingssysteem meestal een twee-zonesysteem. De droger en de stofafscheidingsinstallatie(s) hebben beschermingszones die los van elkaar werken en isolatiebarrières vormen ter beperking van de verspreiding van explosies tussen de gekoppelde installaties. In een dergelijk systeem detectecteren de explosiedrukdetectoren die op de droger en stofafscheider, bijvoorbeeld een cycloon, zijn gemonteerd, de drukbeweging van een dreigende explosie. De detectoren zenden een signaal naar het controlepaneel. Hierdoor worden onderdrukkers met een hoge capaciteit in de getroffen zone geactiveerd, die snel blusmiddel ontladen om de vuurbal te onderdrukken voordat de maximale druk is bereikt. Isolatieblussers op de kanalen beperken de verspreiding van explosies naar apparatuur die hieraan gekoppeld is. De controle-eenheid sluit het proces ook automatisch af, waardoor het overslaan van brandende materialen, stof en lucht wordt beperkt.


Bent u bezorgd over het explosiegevaar in uw bedrijf?
Vraag nu de mening van een expert!