PistonFire-onderdrukker

De PistonFire-onderdrukker bestaat uit een opslagcilinder van blusmiddel onder druk en een kleppeneenheid die een stofexplosievaste, weervaste afdichting van de National Electrical Manufacturers Association (NEMA) bevat. De NEMA-afdichting bevat het activeringsmechanisme, een drukschakelaar, drukmeter, vulventiel, OSHA-bewakingsschakelaar en veldbedradingaansluitingen. De NEMA-afdichting is volledig verzegeld met een schroefdeksel en een explosievaste, snel ontkoppelbare connector voor eenvoudige aansluiting op veldbedrading. Wanneer een beginnende explosie wordt gedetecteerd, ontvangt de onderdrukker een activeringssignaal. Het activeringsmechanisme begint binnen milliseconden met de snelle ontlading van het droog-chemisch blusmiddel onder druk in de beschermende ruimte.

De concurrentievoordelen zijn onder andere:

Goedgekeurd door DOT en TC (Transport Canada) – onder druk gezet en getest op lekkage in de fabriek en verzonden naar klantlocatie, versus onder druk gezet en getest op lekkage op klantlocatie

Gemonitorde en vergrendelde lagedrukschakelaar conform de nieuwste versie van NFPA 69

Niet-explosieve initiatoren, veilig te hanteren (geen ATF- of VN-beperkingen)

OSHA lock-outplaat conform de nieuwste versie van NFPA 69

Spuitmonden kunnen op locatie worden geïnspecteerd (NFPA 69) versus verwijdering van of toegang tot de installatie door andere bedrijven.

Het gegevensblad downloaden


Bent u bezorgd over het explosiegevaar in uw bedrijf?
Vraag nu de mening van een expert!